Cenník stomatologická ambulancia MUDr. Markovičová Andrea od 1.4.2015

 pacienti poisťovní Dôvera, VŠZP, Union

 

1.

D01

D02

D02a

D03

D05

D06

D37

D52

D54

D55

D11

D71

D91

D92

D93

 

 

2.

N80s

N11

N03a

N04

N55

N56

N57

P07

P05

N60

N03

DP2

DP3

 

 

3.

A01

A02

A03

A03a

A04

 

4.

V01

V02

V03

V04

V05

V06

V07

V07B

V10

V61

V16

V16a

V31

V70

V41

V42

V42e

V43

V20

V85

V47

V01a

V12

 

5.

E01

E11

E12

E45

E14

E21

E22

E23

E31

C07

H10

E63

C41

E51

H11

C51

H12

E61

C61

C08

T01

H13

 

6.

F01

F63

F64

F65

I03

P83

P82

 

 

K01

K03

K04

K05

P69

P80

 

7.

SN1

SN3

 

SN7

SN8

 

VYŠETRENIE, ADMINISTRATÍVA

Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta - plne hradené poisťovňou prvý krát

Preventívna stomatologická prehliadka - raz ročne plne hradená poisťovňou

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve - plne hradená poisťovňou

Cielené stomatologické vyšetrenie - plne hradené poisťovňou

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie - plne hradené poisťovňou prvý krát

Preventívna pedostomatologická prehliadka - dvakrát ročne plne hradená poisťovňou

Krátky administratívny výkon

RTG snímka intraorálna, bitewing material

RTG snímka extraorálna - ortopantomogram material

Vyžiadaná konzultácia k RTG snímkom

Akútne vyšetrenie plne hradené poisťovňou

Skúška vitality zubov

Bielenie zubov -  ambulantné bielenie  plazmovou lampou dve zuboradia

Bielenie zubov domáce nosiče

Bieliaca vložka do devitálneho zuba

Aplikácia dentálneho šperku - cena bez šperku

 

PROFYLAXIA

Nácvik ústna hygiena  inštruktáž  nad 18 rokov

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, fluoridácia u detí plne hradené poisťovňou 2x ročne

Odstránenie zubného kameňa alebo zubného povlaku - jedno zuboradie  ultrazvukom

Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (jedno zuboradie)

Lokálna fluorizácia dospelí - každé zuboradie

Pečatenie jamôk a fisúr - za každý zub

Vyleštenie pigmentových škvŕn - jedno zuboradie

Ošetrenie gingivy a slizničných eflorescencií

Odstránenie miestneho dráždenia

Inštruktáž, recall, motivácia, remotivácia u parodontopatií

Odstránenie zubného kamena mechanicky kyretou 2x ročne plne hradené poisťovňou

Drenáž parodontálnych vačkov, aplikácia liečiva

micro - Ident: Odber, odoslanie a laboratórna DNA analýza mikrobiálneho stavu paro štruktúr oboznámenie s výsledkom a návrh terapie

 

Anestézia

Povrchová, slizničná anestézia nadštandartný materiál

Injekčná anestézia - infiltračná alebo zvodová pri extrakcii zuba a pulpy raz za ošetrenie hradená poisťovňou

Anestézia - intraligamentózna, infiltračná a zvodová (1-2 zuby) pri vŕtaní nehradená poisťovňou

Anestézia, každé ďalšie dva zuby

Analgosedácia

 

KONZERVATÍVNA STOMATOLÓGIA 

Jednoplôšková výplň zuba - dózovaný amalgám, skloionomér

Dvojplôšková výplň zuba - dózovaný amalgám, skloionomér

Trojplôšková výplň zuba - dózovaný  amalgám, skloionomér

Rekonštrukcia zuba z amalgámu, skloionomér

Fotokompozit - jedna plôška

Fotokompozit - dve plôšky

Fotokompozit - tri plôšky

Fotokompozitná fazeta

Rekonštrukcia korunky zuba - priama, fotokompozit

Podložka liečivá nadštandartný materiál

Ošetrenie citlivých zubných plôšok  - prvý zub

Ošetrenie citlivých zubných plôšok - každý ďalší zub

Paliatívne endodontické ošetrenie plne hradené poisťovňou

Provizórne endodont. oš. - prečistenie, výpln Calxyd, liečivé provizórium

Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba

Endodontické ošetrenie dvojkoreňového trvalého zuba

Endodontické ošetrenie trojkoreňového trvalého zuba

Odstránenie koreňovej výplne za každý kanálik

Provizórna výplň dočasná, ošetrenie hlbokého - kazu plne hradené poisťovňou 1x

Zavedenie skleneného pulpálneho čapu

Zavedenie pulpálneho čapu

Výplň zuba mliečneho - dózovaný amalgám,skloionomér

Ošetrenie zuba plastickou výplňou

 

CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa

Jednoduchá extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňov

Jednoduchá extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov

Trepanácia alveoly incízia mukoperiostu

Sutúra extrakčnej rany silon

Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí

Chirurgická extrakcia zuba plánovaná

Hemiextrakcia

Dekapsulácia

Ošetrenie šťaženého prerezávania zuba múdrosti

Zavedenie pasty na podporu granulácie a ošetrenie a zaplnenie alveolu

Chirurgická revízia rany

Intraorálna incízia abscesu

Zastavenie poextrakčného krvácania

Aplikácia tkanivového lepidla, sutúra nadštandartný materiál

Primárna plastika oroantrálnej komunikácie

 nadštandartné chirurgické ošetrenie rany

Ošetrenie a kontrola po chirurgickom zákroku

Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba,nalomenej alveoly

Uprava prominujúcej alveoly intrúziou

Manuálna repozícia luxácie TMK

aplikácia augmentačného a hemostatického materiálu

 

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA  

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie

Stiahnutie fixnej náhrady - za každý pilier

Opätovné nasadenie fixnej náhrady

Provizórna korunka

Korunka živicová NExCO, Adoro

Otlačok silikónový

Otlačok alginátový

Opravy s otlačkom

Rebazácia

Korunka plášťová, celoliata

Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický frontálny úsek

Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický

Korunka celokeramická

Korunka fazetovaná

Medzerník

 

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY

Celková snímateľná náhrada - nadštandardný materiál

Čiastočná snímateľná náhrada -nadštandardný materiál

Skeletová náhrada

Pružná čiastočne snímateľná náhrada

Dlaha proti bruxizmu 4 mm

 

Základný balík dentálnej hygieny pre dospelých 45 min

Základný balík obsahuje: Odstránenie zubného kameňa a povlakov obidvoch zuboradí, manuálne čistenie medzizubných priestorov, polishing, fluoridácia, medicínsky výplach ústnou vodou.Základný balík je vhodný pre pacientov, ktorí pravidelne dva krát ročne absolvujú dentálnu hygienu v zubnej ambulancii a dodržiavajú zásady správnej dentálnej hygieny.

 

Rozšírený balík dentálnej hygieny pre dospelých 60min

Rozšírený balík dentálnej hygieny obsahuje: Odstránenie zubného kameňa a povlakov obidvoch zuboradí, pieskovanie obidvoch zuboradí, manuálne čistenie medzizubných priestorov, polishing, fluoridácia,  medicínsky výplach ústnou vodou.Rozšírený balík je vhodný pre pacientov, ktorí absolvujú dentálnu hygienu, ale sú fajčiari, pravidelne pijú kávu, čaj, červené víno a majú tmavé povlaky na zuboch.

 

Komplexný balík dentálnej hygieny spojený s profylaktickou inštruktážou 90 min

Balík obsahuje nasledovné úkony: profylaktická inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlakov obidvoch zuboradí, pieskovanie obidvoch zuboradí, manuálne čistenie medzizubných priestorov, polishing, fluoridácia, medicínsky výplach ústnou vodou.Tento balík je určený pre pacientov, ktorí absolvujú dentálnu hygienu sporadicky, príp. neabsolvovali dentálnu hygienu vôbec.

 

Balík dentálnej hygieny pre deti do 10 rokov

Balík dentálnej hygieny pre deti:  nad 10 rokov

Balík dentálnej hygieny určený pre deti obsahuje nasledovné výkony:

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí, polishing, odstránenie zubného kameňa a povlakov, lokálna fluorizácia obidvoch zuboradí.

 

 

Vysvetlivky

 

červenou farbou označené výkony sú akútne a prepláca ich čiastočne poisťovňa aj pacientom

nepríslušnýmaj tým ktorí nemajú PP za minulý rok

zelenou farbou sú označené výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia  

modrou farbou sú  označené výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia 

čiernou farbou sú označené výkony ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú vôbec

poistenci

cena €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

15,00

10,00

0,00

10,00

220,00

150,00

38,00

25,00

 

 

15,00

0,00

15,00

15,00

10,00

10,00

12,00

0,00

0,00

15,00

0,00

12,00

120,00

 

 

 

8,00

0,00

12,50

5,00

70,00

 

 

20,00

25,00

30,00

45,00

25,00

30,00

35,00

50,00

50,00

10,00

8,00

3,00

0,00

20,00

35,00

45,00

55,00

20,00

0,00

30,00

20,00

10,00

0,00

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

 

 

0,00

0,00

10,00

20,00

120,00

15,00

10,00

30,00

70,00

90,00

180,00

170,00

270,00

115,00

100,00

 

 

140,00

170,00

220,00

300,00

100,00

 

29,00

 

 

 

 

 

39,00

 

 

 

 

 

 

49,00

 

 

 

 

 

 

10,00

19,00

samoplatci

cena Eur

35,00

15,00

15,00

22,00

35,00

15,00

10,00

10,00

15,00

10,00

17,00

10,00

220,00

150,00

38,00

25,00

 

 

15,00

30,00

15,00

15,00

10,00

10,00

12,00

10,00

10,00

15,00

20,00

12,00

120,00

 

 

 

10,00

15,00

20,00

5,00

70,00

 

 

32,00

46,00

55,00

60,00

32,00

46,00

55,00

60,00

60,00

10,00

8,00

3,00

20,00

26,00

55,00

90,00

120,00

20,00

14,00

30,00

20,00

15,00

27,00

 

 

10,00

20,00

25,00

30,00

15,00

30,00

40,00

35,00

30,00

15,00

10,00

35,00

30,00

20,00

25,00

60,00

20,00

15,00

60,00

15,00

23,00

15,00

 

 

40,00

20,00

15,00

20,00

120,00

15,00

10,00

30,00

70,00

90,00

200,00

180,00

290,00

115,00

100,00

 

 

170,00

200,00

250,00

300,00

100,00

 

39,00

 

 

 

 

 

49,00

 

 

 

 

 

 

59,00

 

 

 

 

 

 

19,00

29,00